Ålidhemsbakelsen

Konsthögskolan samarbetade med Umeå kommun under 2008 kring utvecklingen av konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer i stadsdelen Ålidhem, Umeå.