Turkiska marknaden

Del av kandidatarbete, Berlin 2009

Under arbete