Smällglim och tjärblomster

Kandidatarbete, Galleri 60 Umeå 2009

Arbete med Smällglim och tjärblomster

Smällglim och tjärblomster under arbete